Proje Finans Danışmanlığı

http://www.theentrepreneurpowerhour.com/privatemembers/g6m58l7yllb/ Proje Finansmanı belli bir büyüklüğün üzerinde ve özel bir amaçla yapılan yatırımların ileride yaratacağı nakit akışına dayandırılarak sağlanan uzun vadeli finansman olanağıdır.

link Bu amaçla https://cerwin.org/3dcsxt12/ GROUP ADAMS tarafından verilen hizmetler şunlardır:

  • Proje analizinin yapılması, iş planı, nakit akım projeksiyonları, sektör analizleri ve fizibilite raporları düzenlenmesi, senaryo analizlerinin yapılması
  • Projenin yapılandırılması, sermaye, teminat, kredi koşulları, vade yapısı ve fiyatlandırmanın belirlenmesi
  • Proje kredi sözleşme ve teminat dokümanlarının yapılandırılması
  • Proje kredilerinin temin edilmesi için yurt içi ve/veya yurt dışı finans kuruluşları ile görüşmeler yapılması, uygun kredinin sağlanması için aracılık hizmeti verilmesi
  • Finansmanla ilgili diğer hizmetlerin verilmesi

Banka kaynaklı finansman yanı sıra proje finansmanında JBIC (Japonya), Avrupa Yatırım Bankaları EIB ve EBRD, Dünya Bankası kuruluşu olan IFC gibi uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan da yararlanılmaktadır. Diğer taraftan makine ve ekipmanı yurt dışından temin edilecek projelerde GROUP ADAMS aracığıyla İhracat Kredi Kuruluşlarından (ECA) ve leasing şirketlerinden finansman sağlanması da söz konusudur.