OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Group Adams, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın doğrultusunda riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik, yönetim sisteminin işletmenize en iyi şekil kurulması için danışmanlık hizmeti vermektedir.

link Danışmanlık hizmeti kapsamında, firmanın yapısına yönelik sistemin kurulması ve dokümante edilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, eğitimlerin verilmesi, sistemin yürürlüğe girmesi ile kontrollerinin sağlanması ve belirli periyotlar ile denetlemesini kapsar.