Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

link Küresel ölçekte risklerin yönetilmesi, en son aşamada, şirketlerin kendi risklerini iyi yönetmelerine bağlıdır. Şirketler ise risklerini iyi yönetebilmek için kurumsal yönetim performansını artırmak durumundadır. Şirketin finansal ve ticari performansı hakkındaki bilgilerin kapsamlı, doğru ve zamanında açıklanması, bağımsız denetim yapılması ve şirket yönetiminin gözetim altında tutulması gibi konular, iyi bir kurumsal yönetim için şarttır. Kurumsal yönetime geçmeyi düşünüp de yeterli başarıyı gösteremeyenlerde ise temel sıkıntı, bu geçiş süreci ile ilgili strateji eksikliğidir.

https://sagishrieber.com/fv51tc6v/ İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketlere:

link
  • Düşük sermaye maliyeti
  • Finansman imkânları ile likiditede artış
  • Krizleri kolay atlatabilme ve sermaye piyasasından dışlanmama
  • Daha iyi performans gösterme
  • Daha yüksek şirket değeri
  • Daha yüksek kâr
  • Daha yüksek satış büyüme oranı
  • Daha yüksek hisse senedi getirisi
  • Daha az risk sağlar.
GROUP ADAMS  Deneyimli profesyonellerle sunduğu Kaliteli Danışmanlık Hizmeti ile şirket performansınızı artıracak, şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak Kurumsal Stratejileri kurar ve yönetir.