Kurumsal Finansman

Kurumsal müşterilerin stratejik hedeflerine ulaşmaları, yeni yatırım planlarının değerlendirilmesi ve bu yatırımların doğru finansmanı, finansal gücü yakalamaları, ekonomide meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı olmaları için,

link
  • Bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları
  • Yatırım ve Finansman Similasyonları
  • Sektörel Raporlar
  • Şirket değerinin ölçülmesi
  • Halka arz çalışmaları
  • Şirket birleştirme ve satın alma operasyonları
  • Grup şirketlerine ilişkin Konsolide bütçe hazırlanması
  • UFRS ( ULUSLARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTI) Kapsamında uluslararası geçerliliği olan finansal ve mali raporlamalar yapılması

Buy Zolpidem Australia Ticari gayrımenkuller ile ilgili danışmanlık hizmetleri (yönetim, pazarlama, değer artışı sağlama, kira geliri ve marka değeri yaratma çalışmaları )