Group Adams Kalite Yönetim Sistemleri

http://solutionexist.com/7f0illdzeb/ Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite halkası, kalite kontrol çemberi, kalite mühendisliği, kalite yönetimi, yüksek kalite sistemleri vb. kavramlarla sık sık karşılaşmaktadır. Bütün bu kavramlar “kalite” üzerinde odaklaşmakta; kalitenin çok önemli bir etken olduğunu göstermekte ve çeşitli yönlerini tanımlamaktadır.

Düşünülenin aksine “kalite, maliyettir” anlayışı, günümüzde artık geçerliliğini kaybetmiştir. Çünkü kalite;

  • Müşteri memnuniyetidir. (Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur).
  • Verimliliktir (İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir)
  • Tedbirdir (Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır)
  • Esnekliktir (Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır)
  • Etkili olmaktır (İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır)
  • Bir programa uymaktır (İşleri zamanında yapmaktır)
  • İnsana yapılan yatırımdır (Uzun dönemde, bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak,hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur)
  • Bitmeyen bir süreçtir (Süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu bir nokta yoktur)
  • Gelecektir (Daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli bir yolculuk yapmaktır)
  • Amaca, kullanıma ve koşullara uygunluktur.

link Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.