ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

BGYS danışmanlık hizmetimiz, bilginin güvenliği ve gizliliği temel amaçlı olan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin temelini oluşturan varlık envanteri hazırlama ve risk analizi çalışmalarının uygun şekilde gerçekleştirilmesini, tüm dokümantasyonların oluşturularak sistemin kurulması, tüm çalışanlarının farkındalığını artırmak için gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, kurulan BGYS’nin gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

BGYS’nin işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar;

https://www.studiodhome.com/kw1vv57ldc/ Bilgi varlıklarının olası tüm tehditlere karşı korunması
Aktif bir risk yönetiminin sağlanması
Yasal şartların sağlanmış olması
İşletmenin prestijinin artması ve/veya korunması
Verimliliğin artması
Müşteri güveninin sağlanması

Ambien Buy Online Uk Group Adams, bu alanda sizlere güvenli bir çalışma ortamını sağlayabilme adına, önemli bir adım olacaktır.