ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Zolpidem India Online ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı kapsamında, üretimin tüm aşamalarında çevre güvenliğinin sağlanması temel prensibi doğrultusunda çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretimin kontrollü olarak yapıldığı, zararların sistematik bir şekilde ortadan kaldırılabilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Group Adams, işletmenizin ISO 14001 standardı kapsamında, gerekli eğitimlerinin verilmesi, sistem dokümantasyonunun oluşturulması ve uygulanabilirliğinin sağlanması, sistemin yürürlüğe girmesi ile kontrollerinin sağlanması ve belirli periyotlar ile denetlemesini sağlar.