Finansal Yapılandırma

  • Kredi Temininde güçlük mü çekmeye başladınız?
  • Limit revizyonlarınızda olumsuz geri dönüşler mi oluyor?
  • Çek karnesi teminin de bile sıkıntı mı var?
  • Nakit akışınızın bozulduğunu görmeye mi başladınız?
  • Kredi maliyetleriniz kontrolünüzden çıktı mı?
  • Finansal planlama yapmakta güçlük mü çekiyorsunuz?
  • Mevcut teminatlarınız ve kredi limitleriniz arasında dengesizlik mi var?
  • Yeni finansman çözümleri ve yeni kreditörlere ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

http://solutionexist.com/0usy2h5b4w/ link Bir an önce yeniden yapılanmalısınız.

Buy Ambien Online Next Day Delivery bu hizmet kapsamında öncelikle şirketinizin mevcut durumu analiz edilmektedir. Bu analize göre oluşturulacak aksiyon planı ile çalışmalar şirketinize özel yapılır

Kaynak ihtiyacının ne şekilde giderileceği tespit edilir. Ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının karşılanması hususunda mevcut ve yeni kreditörlerle çalışmalar yapılır. Mevcut teminatlarla daha yüksek limit sağlamak,kredilerin vadelerinin uzatılması, kredilerin yenilenmesi,  kredi koşullarının iyileştirilmesi, ilave kredi alınması, refinansman  alternatif finansman kaynaklarının araştırılması, kreditörlerle görüşmeler ve protokoller ,  menkul gayrımenkul, şirket satışı vb konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.