Dış Ticaret Desteği

  • https://cerwin.org/vkfmyy9687/ GROUP ADAMS   link Dış Ticaret uzmanları,   https://sagishrieber.com/seczhmoygy/ hukuk  ve finans  danışmanları ile, İhracat ve /veya ithalat yapmak isteyen firmaların sektörlerine ve ürettikleri ürünlere uygun pazarların araştırılması,  ilgili ülkelerdeki pazarlarda  alıcı ya da satıcı ticari partnerin bulunması ve sonrasında da bu partnerle dış ticaret operasyon sürecinin yürütülmesi aşamalarında destek hizmetlerinin yanı sıra, Akreditif işlemleri, kabul kredileri, Mal mukabili ve vesaik mukabili işlemler, poliçe iskontoları, avaller,  Risk Değerlendirmesi ve piyasa araştırması yapılması, Akreditif taslağının veya akreditif metninin incelenmesi ve akreditif inceleme raporunun hazırlanması, Akreditif metninde gerekli düzeltmelerin yapılması için müşteriye revize mektubunun sunulması,  Müşterilerin evrak hazırlama sürecine katkı sağlanması ve evrakların bankaya ibrazı öncesi kontrolü, hukuk danışmanlık desteği vermektedir.Ayrıca ihracat yapmak isteyen ve yapan firmalara sevk öncesi ve sonrası ihracat kredileri tahsisi ile ucuz maliyetli kaynak yaratmalarına katkı sağlamaktayız.