AB Çerçeve Programları’na Yönelik Yeni Destek Mekanizması: Ağlara Üyelik Desteği!

Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında Türkiye’deki paydaşların program hakkında farkındalıklarının, Türkiye’den gerçekleştirilecek proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek ve ödül programları “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun müzakereler sonucunda, ülkemizin…

Avrupa Komisyonu Coronavirus Epidemiğine Karşı Çağrı Açtı

Avrupa Komisyonu Coronavirus Epidemiğine Karşı Çağrı Açtı Avrupa Komisyonu, Coronavirus salgınına karşı acil bir çağrı açmıştır. Kapanış tarihi 12 Şubat 2020 olarak belirlenen çağrıda, 2-3 Milyon Avroluk “SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic” başlıklı projeler desteklenecektir. Çağrı bütçesi toplamda 10 Milyon Avro’dur. İlgili çağrı linki

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrıları Açılıyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.…

Duyuru (Maliye Bakanlığı): Sanayi Sicil Belgeli İmalat Sanayi İşletmeleri için Makine-Teçhizat alımlarında KDV İstisnası 2023 yılına kadar uzatıld

Daha önce 31/12/2019 tarihine kadar Sanayi Sicil Belgesini haiz mükelleflerce münhasıran İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere temin edilen yeni makina ve teçhizat için sağlanan KDV istisnası süresi; 24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Teşviklerin geçerli olduğu Makine ve Teçhizat Listesine (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu…

Duyuru (Halkbank): Esnaf ve Sanatkârlara %100 Faiz İndirimi

“Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1898)” 25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar’a göre; Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan kararlar kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi (Banka)’nce Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan…

EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 16 ülkeden 21 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı Hakkında Özet Bilgi: A. Çağrıya katılan…

[ARBİS]EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

  ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 21 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı Hakkında Özet Bilgi: A. Çağrıya katılan ülkelerin…

[ARBİS]ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya…

Ufuk2020 Gelecek Nesil Batarya Çağrısı Açılmıştır

3 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ufuk2020 Kesişen Alanlar Çalışma Programı altında desteklenecek dört çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Her dört başlığın toplam bütçesi 90 Milyon Avrodur. Başvuruya açılan başlıklar aşağıdaki gibidir: Çağrı Kodları Başlık Bütçe LC-BAT-8-2020 (ENERGY) Next-generation batteries for stationary energy storage €20 m LC-BAT-9-2020 (ENERGY) Hybridisation of battery systems for stationary energy storage €10 m LC-BAT-10-2020…

Teknoyatırım Destek Programı mevzuatı revize edilerek yeniden uygulama girdi!

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) Uygulama Esasları revize edilerek tekrar uygulamaya girmiştir. Destek Programının amacı, Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini desteklemek ile Orta – Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak…