TÜBİTAK – ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

  ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir. Ön öneriler için son başvuru…

TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI

  Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Proje ön başvurusu çağrısı 2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.

TÜBİTAK- JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) ÇAĞRISI

  TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projelerini desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 05 Eylül 2018

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

  Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Son başvuru tarihleri 3 Eylül, 18 Ekim, 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 4007 Bilim…

Genç Yurttaşlar Girişimcilik Yarışması Başvuruları Başladı

Genç Yurttaşlar Girişimcilik Yarışmasına katılın! Yarışma 2018 için fikir ve projelerinizi bekliyor! Çağrı tüm dünyada, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ”ne yönelik yenilikçi ve girişimci katkı yapabilecek, fikir ve projesi olan 15-35 yaş arasında olan gençlere açıktır. Başvurular aşağıda belirtilen iki kategorinin birine yapılmalıdır. •Fikir Kategorisi: Uygulanabilir yenilikçi fikir ya da planlar. •Proje Kategorisi: Sosyal etkisi ispatlanmış…

ERA-NET ACT Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA-NET ACT (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector-Karbondioksit Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve Hızlandırılması) projesi 2018 Çağrısı açıldı. Başvuru ve değerlendirme, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan çağrının ilk aşaması için ön öneriler (pre-proposal) 04/06/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full…

Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları çağrı metinleri yayınlandı. 2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Çağrı metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 4004 Doğa Eğitimi…

YÖK Başarı Burslarının Kapsamı Genişletildi

YÖK Başarı Bursu kapsamında : – Temel Bilimler Programlarında; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik programlarına, – Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar…