KOSGEB borçları erteleniyor, İşletme başına 300 bin TL yeni destek geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak reel sektörü rahatlatıcı bir dizi tedbiri uygulamaya koyduklarını açıklarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini kamuoyuyla paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kurban Bayramı öncesinde sanayiciler, KOBİ’ler ve girişimcilere yönelik 1.2 milyar TL tutarındaki 16 maddelik destek…

Bilimsel esaslara uygun Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine yönelik proje teklif çağrısı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), 1001 kodlu “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılı 2. Dönem başvurularını almaya başlamıştır. Destek programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir. Hazırlanacak proje teklifleri için bilimsel nitelikli olması kaydıyla alan ve konu sınırlaması…

Bireysel Genç Girişim Programı ile Teknoloji Girişimcilerine 150.000 ₺ Hibe

TÜBİTAK; Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) ile teknoloji girişimcilerini 150.000 ₺  hibe ile destekliyor! Ege Teknopark’ın resmi arayüz kuruluşu olarak dahil olduğu BİGG programının tüm süreçleri, EÜ EBILTEM-TTO’nun deneyim ve birikimi ile nüvEGE Kuluçka Merkezi tarafından  BİGG-Ege adı ile yürütülecek. Teknoloji ve Ar-Ge odaklı iş fikrin var ve bir startup kurmak istiyorsanız, nüvEGE Kuluçka Merkezi ile keyifli bir BİGG maratonu için siz de aramıza dahil…

Bakan Varank: Sanayicilere 1.2 milyar TL destek sağlayacak program başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayicilere 1.2 milyar TL destek sağlayacak program başlatıldı” dedi. Hükümet, sanayicilere yönelik yeni destek programını devreye soktu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanksanayicilere yönelik destek paketindeki detayları açıkladı. Varank 1.2 milyar lira destek sağlamayı öngören programın başlatıldığını duyurdu. Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi iş birliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve…

PROJE HİBE DESTEKLERİ – AĞUSTOS  2018 

  TÜBİTAK GENEL SANAYİ DESTEKLERİ GENEL ÇAĞRISI Hedefler : Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Beklenen etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir. Maksimum Proje Bütçesi :…

1 Ocak 2019’dan itibaren yeni teşvik başlıyor…

1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, on kişiden fazla işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmadıysa işveren üç yıl süreyle işsizlik sigortası primi ödemeyecek. Ölümle ve sakatlanmayla sonuçlanan iş kazalarını azaltmak amacıyla 2015 yılında çıkartılan kanunda öngörülen teşvik, ilk kez 2019 yılında uygulanmaya başlanacak. Türkiye’de 57 bin işyeri,…

Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri güncellendi.

Değerli Araştırmacılar, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilerek toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını amaçlayan Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri güncellendi. Bu kapsamda; 1) 4004, 4005 ve 4007 Programlarında, bilim ve toplum konulu bilimsel toplantılara katılım desteği üst sınırı artırılarak destek üst sınırı 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı. 2)…

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı

COSME Programı kapsamında “Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ’leri için Patent Koruma Erişiminin İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, yenilikçi Avrupa KOBİ’leri tarafından fikri mülkiyet kullanımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, seçilen sayıda yenilikçi Avrupa KOBİ’sinin bir veya daha fazla destek eyleminden yararlanmasını sağlamaktır. Çağrının özel amacı ise işletmelere sunulacak desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli…

(TÜBİTAK): Yeni Nesil Ar-Ge ve Yenilik Destek Programı Genel Çağrısı, son başvuru tarihi: 31.12.2018 (Projeler başvurusu yapıldıkça değerlendirmeye alınacak olup son başvuru tarihinin beklenmesine gerek yoktur.)

TÜBİTAK, TEYDEB 2.0 adı verilen “Yenilik Destek Programı” Sanayi Destekleri (SADE) bileşeni kapsamında SADE-TTA-GNL-2018-01 kodlu ilk çağrı ilan edilmiştir. Destek Programının amacı, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, Sermaye Şirketi statüsündeki Özel Sektör Kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve…

Açık Çağrı için Başvurun

Future Tellers’ın bu seneki odağı Açık Kaynak Hareketi (Open Source Movement) ve Yeni Öğrenme (New Learning) olacak. Bu hareketin temsil ettiği paylaşım, şeffaflık ve kolektif üretim, yaratıcı endüstrileri ne şekilde etkiliyor ve değiştiriyor merak ediyoruz. Bu, yapılabileceklerin sınırlarını genişletmek, bilginin paylaşılmasına fırsat vermek, bu hareketle büyüyen, üreten ve geliştirenlere bir alan açmak için bir AÇIK…