TÜBİTAK – TECH – INVESTR GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2018 YILI ÇAĞRISI

  KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje Başvurusu Son Tarihi: 30 Eylül 2018

Detaylar

TÜBİTAK – ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

  ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir. Ön öneriler için son başvuru…

Detaylar

TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI

  Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Proje ön başvurusu çağrısı 2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.

Detaylar

TÜBİTAK- JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) ÇAĞRISI

  TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projelerini desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 05 Eylül 2018

Detaylar

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

  Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Son başvuru tarihleri 3 Eylül, 18 Ekim, 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 4007 Bilim…

Detaylar

KOBİ olmak için Yıllık Satış Hasılatı/Mali Bilanço tutarı üst limiti 125 milyon TL’ye yükseltildi!

24/06/2018 (dün!) tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılarak KOBİ tanımı için belirlenen yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin aşmaması gereken üst limit, 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklik uyarınca, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları vd. kurumlarca KOBİlere…

Detaylar

Sektör başkanları seçimi değerlendirdi

ürkiye için çok önemli bir süreç olan 24 Haziran Seçimleri’nin ardından Sivil Toplum Kuruluşu başkanları seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Türkiye perakendesi için çok önemli derneklerin başkanları dün gerçekleşen 24 Haziran Seçimleri hakkında düşüncelerini beyan etti  İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe: “Ülkemiz tarihi seçimlerinden birini yaşadı. Ortaya çıkan sonucun herkese…

Detaylar

Oba Makarna’dan flaş devir kararı

Türkiye gıda sektörünün ünlü markası Oba Makarna’nın yüzde 50 payı için devir kararı verildi Oba Makarna’nın yüzde 50’si için devir kararı alındı. Şirket tarafından konuyla lgili Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklama ise şu şekilde: “Oba Makarnacılık San. Tic. A.Ş. paylarının %50’sinin pay devri ve akabinde gerçekleştirilecek eşit oranda iştirakli sermaye artırımı suretiyle Pasta World Limited veya Pasta…

Detaylar