A.B.D Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

link Numara : 34 Tarih : 26.6.2018 GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2018/34 Konu: A.B.D Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın, A.B.D menşeli olanlarının ithalatında %4 ila %70 oranlarında ek mali…

Detaylar

NASA uçakları daha sessiz hale getiriyor

http://www.theentrepreneurpowerhour.com/privatemembers/e8jm9m7v6ll/ NASA uçakların iniş sırasında çıkardığı gürültüyü yüzde 70 oranında azaltabilen yeni uçak gövdesi bileşenlerini test etti. NASA çalışmaları genellikle uzay keşfi ile ilgili olsa da uzay ajansı bazen biz Dünyalılara yardımcı olacak teknolojiler de geliştiriyor. Ajans, uçakların iniş sırasında çıkardığı gürültüyü yüzde 70 oranında azaltabilen yeni uçak gövdesi bileşenlerini test etti. Bu gelişme havaalanlarının daha sessiz,…

Detaylar

Asgari Ücret Desteği Uygulaması Usul ve Esaslar

Buy Ambien Online Fast Delivery 2018 yılı 01.01.2018- 30.09.2018 dönemi için verilecek olan Asgari Ücret Desteği uygulaması usul ve esasları 2016 ve 2017 yıllarında işverenlerimize verilen ve 2018 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 10.02.2016 tarih 2016-4 sayılı,28.02.2017 tarihinde yayınlanan 2017-09 ve 20.06.2018 tarih 2018-20 sayılı SGK Genelgelerinde açıklanmıştır. Buna göre, 2018 yılında, 2018 yılı öncesi…

Detaylar

2018 yılında işverenlere ne kadar asgari ücret desteği verilecek?

7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 75 inci madde ile 2016 ve 2017 yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde de uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme ile destek şartları 2017 yılındaki uygulamayla aynı olmakla birlikte, işyerlerinin faydalanacağı desteğe esas…

Detaylar

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemeler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No 18) İle Yapılan Yeni Düzenlemeler Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun ile Bazı Kanunlar ile…

Detaylar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sosyal güvenlikte neler değişecek

24 Haziran seçimleri neticesinde yeni yönetim sistemi de hayata geçmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birlikte sosyal devlet ve sosyal adalet yaklaşımını esas alan tüm toplumu kapsayan sosyal güvenlik şemsiyesinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge kurarak sürdürülebilir ve etkin çalışan bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca dünyada değişen…

Detaylar

Ankara Üniversitesi Yosundan Biyoenerji Üretimi Gerçekleştiriyor

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde master yapan Mert Özcan, ”Şu anda laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz testler doğrultusunda yaptığımız biyodizel, yüzde 99.6’lık bir seviyeye ulaşarak tamamen biyodizele dönme noktasında üstün bir başarı sergilemiştir” dedi. Fosil kaynaklı yakıtların yakın gelecekte tükenecek olmaları ve bu yakıtların neden oldukları çevresel sorunlar alternatif enerji kaynaklarına olan ilginin artmasına neden oluyor.…

Detaylar

Elektrik üretiminde sudan optimum düzeyde faydalanabilmek amacıyla master planlar hazırlayan hükümet, 2019 hidroelektrik enerji üretim hedefini 110 milyar kWh olarak belirledi.

  2023 yılına kadarsa Türkiye’nin toplam elektrik talebinin yüzde 30’luk bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. HES’ler çevre dostu olmaları ve düşük risk taşımaları sebebiyle tercih ediliyor. İşletme ve bakım maliyetlerinin düşük ve kullanım ömürlerinin uzun olması gibi avantajlar da sağlayan hidroelektrik santrallar diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kıyaslandığında enerji verimlilik oranı en yüksek enerji kaynağı olarak…

Detaylar

Ersan Petrol Sanayi AŞ’nin ham petrol işleme rafinerisi ve Eko Temiz Enerji AŞ`nin fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

  Bakanlar Kurulunun, “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin” kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Ersan Petrol Sanayi AŞ tarafından Kahramanmaraş’ta yapılacak toplam 3 milyar 472 milyon lira sabit yatırım tutarlı ham petrol işleme rafinerisine ve Eko Temiz Enerji AŞ tarafından Niğde’de yapılacak toplam 3 milyar 822 milyon lira sabit yatırım…

Detaylar

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı.

Numara : 78 Tarih : 22.6.2018 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2018/78 KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yatırım teşvik kararında değişiklik yapan 2018/11816 ve 2018/11930 Kararlar yayımlandı. Söz konusu Kararlar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir, Finansal kiralama yöntemiyle…

Detaylar