Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Açılmıştır!

https://marcellenatureza.com/tg0twxiw/ Ufuk2020 İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Ham maddeler Alanı 2020 çağrıları 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurulara açılmıştır. Çağrı kapsamında karbonsuzlaştırma; iklim değişikliğine uyum, etki ve servisleri; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri; iklim değişikliği bilgi açıkları; döngüsel ekonomi; ham maddeler; yenilikçi şehirler gibi öncelikli konularda araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrının toplam bütçesi 376 Milyon Avro olarak…

Detaylar

Uluslararası Trans Fonu 2020 Başvuruları Açıldı

http://www.theentrepreneurpowerhour.com/privatemembers/9jjwz66/ Uluslararası Trans Fonu (ITF), trans aktivistlerinden ve bağışçılardan oluşan katılımcı bir bağış fonudur. ITF, trans hareketinin kendi kendini örgütlenme ve trans insanların haklarını savunma kapasitelerini arttırmayı hedefliyor. Son başvuru tarihi: 2 Aralık 2019 Application Guidelines Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

Detaylar

Türkiye’nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı (ERA) Yol Haritası Yayımlandı!

https://cerwin.org/0sazg1y35/ Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı’yla (ERA) bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası hazırlanmıştır. İlgili yol haritasının, aşağıdaki öncelikler doğrultusunda Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesini geliştirerek, araştırmacıların dolaşımını ve Avrupa Birliği ile araştırma işbirliklerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Daha etkili ulusal araştırma sistemleri Ulus ötesi işbirliği ve rekabet (ulus ötesi işbirliklerinin…

Detaylar

Kültür Sanat Fonu Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında 2019 yılında ilk kez hayata geçirdiği Kültür-Sanat Fonu’nun başvurularını açtı. Kültür-sanat kurumlarının ve/veya çalışmalarında kültür-sanat faaliyetlerini kullanan sivil toplum kuruluşlarının projeleri veya kurumsal gelişimlerini destekleyerek kültür-sanat ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi geliştirmeye katkı yapmayı amaçlayan hibe programı kapsamında desteklenecek çalışmalar…

Detaylar

EFSA (European Food Safety Authority) call launch Supporting Food Safety Systems Future

Avrupa Komisyonu tarafından gıda güvenilirliği konusunda bir araştırma ve inovasyon platformu oluşturmak üzere geçen hafta bir çağrı yayımlanmıştır. Oluşturulacak olan bu platformun, araştırmaya yönelik çabaların; ulusal gıda güvenliği otoriteleri, ilgili AB kurumları, politika yapıcılar, bilim camiası ve sivil toplum tarafından koordine edilmesini kolaylaştıracağı ifade edilmektedir. Çağrının son başvuru tarihi 22 Ocak 2020 olarak açıklanmış olup ayrıntılı bilgiye EFSA’nın…

Detaylar

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında 2019 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi…

Detaylar

2019 – KASIM PROJE HİBE DESTEKLERİ

BAKKA 2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA – Zonguldak, Bartın, Karabük) tarafından 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır. Son Başvuru Tarihi : 13.01.2020   2020 YILI BARTIN İLİ TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI…

Detaylar

Erasmus+ 2020 Çağrıları Yayınlandı!

Erasmus+ Programı 2020 yılı çağrıları yayınlandı. Çağrı ile ilgili duyuru metnine, son başvuru tarihlerine ve 2020 Program Rehberine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Call for proposals 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme (2019/C 373/06) 1.   Introduction and objectives This call for proposals is based on the Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11…

Detaylar

AB Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET Plan) Endüstride Enerji Verimliliği Anketi Yayınlanmıştır

Avrupa Birliği, iklim ve enerji politika hedeflerine ulaşmak için Avrupa’nın enerji sistemini değiştirme ihtiyacı içerisine girerek 2014 yılında, Avrupa’nın enerji alanında AB Üye Ülkeleri arasındaki koordinasyonsuz ve bölünmüş enerji politikalarının bütünleştirilmesi, piyasa engellerinin aşılması ve ülkeler arasındaki enerji izolasyonunun engellenmesi amacıyla Enerji Birliği’ni oluşturmaya karar verdi. Enerji Birliği kapsamında enerji güvenliğini, sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirlik…

Detaylar