TÜBİTAK – TECH – INVESTR GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2018 YILI ÇAĞRISI

KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje Başvurusu Son Tarihi: 30 Eylül 2018

TÜBİTAK – ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir. Ön öneriler için son başvuru tarihi…

Detaylar

TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Proje ön başvurusu çağrısı 2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.

TÜBİTAK- JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projelerini desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 05 Eylül 2018

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Son başvuru tarihleri 3 Eylül, 18 Ekim, 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 4007 Bilim Şenlikleri…

Detaylar

KALKINMA AJANSLARI FİZİBİLİTE DESTEKLERİ – 2018 YILI

Fizibilite programının amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yöneliktir. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 (NEVŞEHİR – AKSARAY – KIRIKKALE – KIRŞEHİR – NİĞDE) TOPLAM BÜTÇE:…

Detaylar

Türkiye’nin En İtibarlı Akaryakıt Markası Yine ‘OPET’ Oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetimi altında ve raportörlüğünde, Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması’na göre OPET, bir kez daha Akaryakıt Sektörü’nün En İtibarlı Markası seçildi. Yüksek kaliteli hizmet ve ürünleri, uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri ile akaryakıt markasından çok hizmet markası olarak konumlanan OPET, 3’üncü kez bu ödülün sahibi…

Detaylar

AB, 2030 Yılına Yönelik %32 Yenilenebilir Enerji Hedefini Kabul Etti

AB müzakerecileri, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını 2030 yılına kadar %32’ye çıkarma kararı aldı. Karardaki hedefin, taslak kanundan daha yüksek olduğu ancak bazı hükümetlerin ve Avrupa Parlamentosu’nun beklentilerinin altında kaldığı belirtildi. AB’nin son yasası, Güneydoğu Asya’nın en büyük tedarikçisi olduğu palm yağının kullanımından 2030’a kadar vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Bu kanunun ayrıca küçük yenilenebilir enerji üreticileri…

Detaylar