ERASMUS + 2018 HİBE ÇAĞRILARI

KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği -Gençlik Değişimleri -Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği -Gönüllülük Faaliyetleri 1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018 KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ) Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar 1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018 KA3 –…

https://serial-cooker.com/zns6ulvz/ Detaylar

KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI       

https://roborr.net/1vgto9datj/                          Programın Amacı ve Gerekçesi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.  Destek Süresi : Yatırım…

Detaylar

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA FONU PROJE ÇAĞRISI

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.  Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek…

Detaylar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU TÜRKİYE – HİBE PROGRAMLARI

Zolpidem Cheap   5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri (aşağıda belirtilen) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir. Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına…

Detaylar

DERNEKLER DAİRESİ 2018 YILI PROJE BAŞVURULARI

  İçişleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

Detaylar

TÜBİTAK – UFUK2020 MARİE-CURİE ULUSLARARASI BURS VE ARAŞTIRMA DOLAŞIM DESTEKLERİ

Order Ambien Online Legally Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie -Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı yayınlandı. Hem akademik kuruluşlarda hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak üzere başvurulara açık olan çağrıya 12 Eylül 2018 tarihine kadar…

Detaylar

EVLİYA ÇELEBİ ANADOLU KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

link Program kapsamında ülkemizdeki tarihi ve kültürel mekânları yönelik ziyaretlerin yanı sıra, tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Gençlik grupların her birinin 16-21 yada 21-26 yaş aralığında olması gereken programa, yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten STK’lar ve kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları başvurabilecektir. 2018 Yılı başvuruları 27…

Detaylar

TÜBİTAK KAMAG 1007 PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ ÇAĞRI

https://cerwin.org/nlq03kk/ TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) müşteri kurum olarak yer aldığı “Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru yayınlanmıştır. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 13.07.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK YENİ 1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI

http://solutionexist.com/2i4hdq2zx8e/ TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

EASI – “AB’NİN  BECERİ KAZANDIRMA YOLLARI POLİTİKASININ UYGULANMASINDA BECERİ ÖLÇÜMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA DESTEK” TEKLİF ÇAĞRISI

https://roborr.net/7chcsz8/   Teklif çağrısının amacı, “Beceri Kazandırma Yolları” başlıklı Konsey Tavsiye Kararının etkin şekilde uygulanmasının desteklenmesi ile düşük vasıflı yetişkinlerin yazın yeteneği, matematiksel beceriler ve dijital becerilerinin geliştirilmesi için gerekli beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılması için ulusal ve/veya bölgesel otoroitelerin desteklenmesidir. Her bir proje için en az  250 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Ülkemizden, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi…

Detaylar