Çocuk Fonu 2019–2020 Dönemi Başvuruları Başladı

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Çocuk Fonu’nu 2019-2020 dönemi başvuruları açıldı. Çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Çocuk Fonu kapsamında 0 -15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler ya da…

Detaylar

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya…

Detaylar

Dünyanın ilk insan kompostlaştırma tesisi açılıyor

Dünyanın ilk insanları kompostlaştırmak (gübreleştirmek) üzerine tasarlanmış cenaze evi, 2021’de açılacak. Bu yolla ölen insanların bedenleri toprağa yararlı besin olarak karışma imkânı bulacak. ABD’de bulunan Recompose isimli şirket, vefat eden kişilerin bedenlerini 30 gün gibi kısa bir sürede 0,75 metrekarelik toprağa dönüştürebiliyor. Bu yolla ölüleri yakma işleminin sekizde biri kadar enerji harcanıyor ve ABD’de uygulanan…

Detaylar

[ARBİS]ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya…

Detaylar

[ARBİS]ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir…

Detaylar

Ufuk2020 Gelecek Nesil Batarya Çağrısı Açılmıştır

3 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ufuk2020 Kesişen Alanlar Çalışma Programı altında desteklenecek dört çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Her dört başlığın toplam bütçesi 90 Milyon Avrodur. Başvuruya açılan başlıklar aşağıdaki gibidir: Çağrı Kodları Başlık Bütçe LC-BAT-8-2020 (ENERGY) Next-generation batteries for stationary energy storage €20 m LC-BAT-9-2020 (ENERGY) Hybridisation of battery systems for stationary energy storage €10 m LC-BAT-10-2020…

Detaylar

Erasmus+ Merkezi Çağrılar için Başvurular Devam Ediyor

Başvurusu Yürütme Ajansı tarafından alınan Erasmus+ Merkezi Çağrılar için başvurular devam ediyor. Ülkemizden eğitim ve gençlik alanındaki kuruluşlar,kamu ve özel sektör kuruluşları için farklı çağrılar bulunmaktadır. CALLS FOR PROPOSALS ACTIONS STATUS DEADLINE FOR APPLICATION CALL REFERENCE European Policy Experimentations in the field of Education and Training led by high-level public authorities Erasmus+ Key Action 3:…

Detaylar

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi

YEVDES Projesi kapsamında destek sunulacak belediyelerin belirlenmesi sürecinde, hali hazırda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında projeler üretmek ve uygulamak için yeterli finansal ve teknik kapasiteye sahip olmayan belediyelere öncelik verilecektir. Belediyelerin seçiminde gözetilen bir diğer kriterse, proje neticesinde elde edilecek sonuçların gelecekte ilgili belediyeye ait arazi, bina ve tesislerde uygulanması ve bu yolla yaygınlaştırılması…

Detaylar

Chist-Era Era-Net Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!

Çağrı Hakkında Özet Bilgi: Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2019-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular: Açıklanabilir Makine Öğrenmesi temelli Yapay Zeka (XAI) Çevresel Sürdürülebilirlik için Özgün Hesaplamalı Yaklaşımlar (CES) Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar %100 destek…

Detaylar

[ARBİS]4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuruları Başlıyor! Başvuru Tarihleri: 26 Kasım – 30 Aralık 2019

5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması…

Detaylar