DERNEKLER DAİRESİ 2018 YILI PROJE BAŞVURULARI

DERNEKLER DAİRESİ 2018 YILI PROJE BAŞVURULARI İçişleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

Detaylar

TÜBİTAK – UFUK2020 MARİE-CURİE ULUSLARARASI BURS VE ARAŞTIRMA DOLAŞIM DESTEKLERİ

TÜBİTAK – UFUK2020 MARİE-CURİE ULUSLARARASI BURS VE ARAŞTIRMA DOLAŞIM DESTEKLERİ Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie -Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı yayınlandı. Hem akademik kuruluşlarda hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak…

Detaylar

EVLİYA ÇELEBİ ANADOLU KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

EVLİYA ÇELEBİ ANADOLU KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI Program kapsamında ülkemizdeki tarihi ve kültürel mekânları yönelik ziyaretlerin yanı sıra, tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Gençlik grupların her birinin 16-21 yada 21-26 yaş aralığında olması gereken programa, yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten STK’lar ve kâr amacı gütmeyen eğitim…

Detaylar

TÜBİTAK YENİ 1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK YENİ 1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylar

TÜBİTAK – TECH – INVESTR GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2018 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK – TECH – INVESTR GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2018 YILI ÇAĞRISI KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.…

Detaylar

TÜBİTAK – ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK – ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve…

Detaylar

TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.…

Detaylar

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Son başvuru tarihleri 3 Eylül, 18 Ekim, 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 4006 TÜBİTAK…

Detaylar

KALKINMA AJANSLARI FİZİBİLİTE DESTEKLERİ – 2018 YILI

KALKINMA AJANSLARI FİZİBİLİTE DESTEKLERİ – 2018 YILI Fizibilite programının amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yöneliktir. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 (NEVŞEHİR – AKSARAY –…

Detaylar

BRITISH COUNCIL KÜLTÜREL KORUMA FONU

BRITISH COUNCIL KÜLTÜREL KORUMA FONU Çatışmalardan etkilenen ülkelerde kültürel mirası geliştirme, sosyal ve ekonomik kalkınma için sürdürülebilir fırsatların yaratılmasına yardımcı olma amacıyla tasarlanan fon, kültürel miras alanlarını ve objelerini güvende tutmaya yönelik çabaları, kültürel mirası kaydetme, koruma ve restore etme faaliyetlerini destekleyecek. Hibe kapsamında maksimum 300,000 sterline kadar destek verilecek. Hibe için son başvuru tarihi…

Detaylar