TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK – SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.…

Detaylar

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Son başvuru tarihleri 3 Eylül, 18 Ekim, 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 4006 TÜBİTAK…

Detaylar

KALKINMA AJANSLARI FİZİBİLİTE DESTEKLERİ – 2018 YILI

KALKINMA AJANSLARI FİZİBİLİTE DESTEKLERİ – 2018 YILI Fizibilite programının amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yöneliktir. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 (NEVŞEHİR – AKSARAY –…

Detaylar

BRITISH COUNCIL KÜLTÜREL KORUMA FONU

BRITISH COUNCIL KÜLTÜREL KORUMA FONU Çatışmalardan etkilenen ülkelerde kültürel mirası geliştirme, sosyal ve ekonomik kalkınma için sürdürülebilir fırsatların yaratılmasına yardımcı olma amacıyla tasarlanan fon, kültürel miras alanlarını ve objelerini güvende tutmaya yönelik çabaları, kültürel mirası kaydetme, koruma ve restore etme faaliyetlerini destekleyecek. Hibe kapsamında maksimum 300,000 sterline kadar destek verilecek. Hibe için son başvuru tarihi…

Detaylar

TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır. Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya…

Detaylar

TÜBİTAK 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI ÇAĞRISI

TÜBİTAK 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI ÇAĞRISI CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası…

Detaylar

TÜBİTAK GENEL SANAYİ DESTEKLERİ GENEL ÇAĞRISI

TÜBİTAK GENEL SANAYİ DESTEKLERİ GENEL ÇAĞRISI Hedefler : Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Beklenen etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir. Maksimum Proje Bütçesi : 50.000.000…

Detaylar

IBM 2018 CALL FOR CODE GLOBAL CHALLENGE

IBM 2018 CALL FOR CODE GLOBAL CHALLENGE IBM ve proje ortaklarının; geliştiricilerin doğal felaketlerin üstesinden gelmelerini ve insan hayatları, sağlık ve esenlik üzerindeki yıkıcı etkiyi azaltmak için doğal afet hazırlığının mevcut durumunu önemli ölçüde geliştirecek çözümler üretmesini isteyen bir yarışmadır. Call for Code projesi kapsamında yazılan kodların, yeni ve IBM Cloud servisleri kullanılarak yazılmış olması…

Detaylar

TTGV SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İŞ FİKRİ YARIŞMASI

TTGV SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İŞ FİKRİ YARIŞMASI TTGV sağlık alanına odaklanan tematik yatırım programı “HİT” kapsamında pazara çıkma aşamasındaki sağlık girişimlerinin değerlendirilmesini hedeflemektedir. Jüri tarafından belirlenecek iş fikirlerine toplamda 250 bin TL’lik ödül verilecektir. Son başvuru 17 Eylül 2018

Detaylar

ÇOCUKLAR İÇİN UEFA VAKFI PROJE ÇAĞRISI

ÇOCUKLAR İÇİN UEFA VAKFI PROJE ÇAĞRISI Çocuklar için UEFA Vakfı, dünya çapında çocukların temel haklarını yaygınlaştırmak için 2018 proje çağrısını yayınladı. Bu proje çağrısı UEFA değerlerini paylaşan ve çocuklara yardım etmek için özellikle spor, sağlık, eğitim, istihdam, kişisel gelişime erişim alanlarında pratik tedbirler öneren ve dezavantajlı çocukları destekleyen her kuruluşu hedeflemektedir. Son başvuru 14 Eylül…

Detaylar