Ufuk200 Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2020 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

https://roborr.net/x6vbckp6/ Ufuk 2020 Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2020 yılı çağrısı 14 Ocak 2020 tarihinde açılmış olup 21 Nisan 2020 tarihinde kapanacaktır. Çağrıda enerji, ulaşım ve kesişen konular başlıkları altında toplamda 93 Milyon Avroluk destek verilmesi planlanmaktadır. Çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız Bilgi için: Çağrı YILDIRIM ve İlknur YILMAZ, ncpenergy@tubitak.gov.tr

Detaylar

TÜBİTAK’ın Finansal Destek Sağladığı EMBO Yerleşim Desteği Programı ile Bir Bilim İnsanı Türkiye’de Araştırma Laboratuvarı Kurmaya Hak kazandı!

Buy Ambien Next Day Delivery EMBO (European Molecular Biology Organisation), Yerleşim Desteği (Installation Grants) Programı, Türkiye’nin öncülüğünde EMBO Stratejik Gelişim Yerleşim Desteği Kürsü’sü tarafından 2006 yılında kuruldu. Programın amacı, Türkiye gibi moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında gelişmekte olan EMBC (European Molecular Biology Conference – https://www.embo.org/about-embo/member-states) üye ülkelerinde tersine beyin göçünü sağlayarak bu ülkelerde, yetenekli genç bilim insanlarının laboratuvar kurup, grup…

Detaylar

Sınırları Aşan KOBİ’ler 3. Dönem Eğitim Programına Başvurular Başladı

http://www.theentrepreneurpowerhour.com/privatemembers/qx9hegc/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Sınırları Aşan KOBİ’ler Projesi bünyesinde gerçekleşecek olan Sınırları Aşan KOBİ’ler Eğitim Programı kapsamında düzenlenecek olan dijital pazarlama eğitimleri yoluyla sen de sınırlarını aşarak, ürününü veya sağlamış olduğun hizmeti tüm dünyaya duyur. Sınırları Aşan KOBİ’ler Eğitim Programı’nın üçüncü dönemi, 2020’yılının Şubat ayının ikinci yarısında…

Detaylar

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açıldı

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir. ERA-NET…

Detaylar

2020 OCAK PROJE HİBE DESTEKLERİ

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI Sabancı Vakfı, Kadın, Genç ve Engellilere yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvuruları değerlendirecektir. Başvuru yapacak kurumların projelerinin, kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden, bu çerçevede bu hedef kitlenin…

Detaylar

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 11. Proje Çağrısı Konuları Yayımlandı!

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 11. Proje Çağrısı Taslak Konuları yayımlandı.  Destek bütçesi yaklaşık 35 Milyon Avro olan çağrı kapsamında, “Büyük Yolcu Hava Aracı, Bölgesel Hava Aracı, Uçak Gövdesi, Sistem, Teknik Değerlendirme” aktiviteleri ile ilgili 31 konunun ve ilaveten daha esnek içerikteki 4 tematik konunun desteklenmesi planlanmaktadır. Çağrının resmi olarak 14 Ocak 2020 tarihinde açılması…

Detaylar

IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrısı

IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri 02.01.2020 tarihi saat 09:00 itibariyle başlamıştır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. TEDBİR ADI BAŞVURU TARİHLERİ Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması…

Detaylar

Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Programın Özel Amacı Bölge turizminde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni nesil turizm türlerinin yaratıcı yöntemlerle turizme kazandırılması; yerelde turizme yönelik beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Öncelikler Turizmde destinasyon yönetimi kapasitesinin…

Detaylar

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrıları Açılıyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.…

Detaylar

Duyuru (Maliye Bakanlığı): Sanayi Sicil Belgeli İmalat Sanayi İşletmeleri için Makine-Teçhizat alımlarında KDV İstisnası 2023 yılına kadar uzatıld

Daha önce 31/12/2019 tarihine kadar Sanayi Sicil Belgesini haiz mükelleflerce münhasıran İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere temin edilen yeni makina ve teçhizat için sağlanan KDV istisnası süresi; 24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Teşviklerin geçerli olduğu Makine ve Teçhizat Listesine (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu…

Detaylar