Torku’nun holdingi kredilerinin yapılandırılmasını istedi

https://sagishrieber.com/go8smmn/ Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Anadolu Birlik Holding’in enerji yatırımları için kullandığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü iddia edildi Torku markasının da sahibi olan Konya merkezli Anadolu Birlik Holding’in borç yapılandırması için bankalarla görüşme halinde olduğu öne sürüldü. Bloomberg’in konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, şirket 2 milyar dolarlık borcunun yarısından azını önümüzdeki iki ay…

Detaylar

Fırat Kalkınma Ajansı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

Fırat Kalkınma Ajansı “Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı” çağrısını yayınladı. Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır. Üretim yapan veya yapacak olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri kapsayan destek programı…

Detaylar

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Buy Cheapest Ambien Online İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan 2019 yılı Proje Teklif Çağrılarına ilişkin duyuru aşağıda yer almaktadır. İpekyolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı ile Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.   2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÖZETİ Program Adı…

Detaylar

The Prince Claus Fonu Ağ Ortaklığı Hibe Teklif Çağrısı

Prens Claus Fonu Ağ Ortaklığı Hibe Programı kuruluşların güçlü ve ilgili kültür sanat organizasyonlarıyla birlikte sürdürülebilir uluslararası ağ oluşturması hedefiyle yeni teklif duyurusunu yaptı. Sanat yoluyla topluluklar üzerinde olumlu etkisi olan seçkin kültürel organizasyonların yenilikçi kültürel girişimlerini destekleyecek olan fon, ifade özgürlüğü üzerinde çalışan kültürel organizasyonların yerel faaliyetlerini destekleyen küresel bir ağı oluşturmayı ve bu ağ…

Detaylar

OCAK 2019  PROJE HİBE DESTEKLERİ

SERHAT KALKINMA AJANSI (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Programın amacı kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Her proje için en az: 250.000 TL, en…

Detaylar

Teşvik Belgeli İmalat Sanayi Yatırımlarına tanınan İnşaat Giderleri için KDV İadesi uygulaması 2019 yılına uzatıldı!

17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun” 19. Maddesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Teşvik Belgeli İmalat Sanayii Yatırımlarına yönelik olarak 2017 ve 2018 yıllarına mahsusen getirilen inşaat giderlerinde KDV iadesi uygulaması, 2019 yılı için de geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Resmi…

Detaylar

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2019

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin idari para cezaları 2019 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenler hakkında aşağıdaki para cezaları uygulanacaktır. 4857 İş Kanunu Konu Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırım Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 İşyerini Bildirme Yükümlülüğü 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki iş yerini muvazaalı olarak bildiren (alt…

Detaylar

Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları Uluslararası Ortak Çağrısı Açıldı!

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi (JPND), Avrupa’da nörodejeneratif hastalık araştırmaları alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır.  Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi JPND kapsamında yürütülen JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund Projesi 2019 yılı Uluslararası Ortak Çağrısının konusu “Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. Çok ortaklı…

Detaylar

Sanayi sitelerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına KDV istisnası geldi

TBMM’de  görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1369) ilk 29 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenlemenin 18. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnalarının da düzenlendiği 13’üncü maddesinde değişiklik öneriliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1369)  ilk 29 maddesi Genel…

Detaylar