Teşvik Belgeli İmalat Sanayi Yatırımlarına tanınan İnşaat Giderleri için KDV İadesi uygulaması 2019 yılına uzatıldı!

17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun” 19. Maddesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Teşvik Belgeli İmalat Sanayii Yatırımlarına yönelik olarak 2017 ve 2018 yıllarına mahsusen getirilen inşaat giderlerinde KDV iadesi uygulaması, 2019 yılı için de geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Resmi…

Detaylar

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2019

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin idari para cezaları 2019 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenler hakkında aşağıdaki para cezaları uygulanacaktır. 4857 İş Kanunu Konu Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırım Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 İşyerini Bildirme Yükümlülüğü 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki iş yerini muvazaalı olarak bildiren (alt…

Detaylar

Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları Uluslararası Ortak Çağrısı Açıldı!

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi (JPND), Avrupa’da nörodejeneratif hastalık araştırmaları alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır.  Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi JPND kapsamında yürütülen JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund Projesi 2019 yılı Uluslararası Ortak Çağrısının konusu “Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. Çok ortaklı…

Detaylar

Sanayi sitelerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına KDV istisnası geldi

TBMM’de  görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1369) ilk 29 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenlemenin 18. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnalarının da düzenlendiği 13’üncü maddesinde değişiklik öneriliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1369)  ilk 29 maddesi Genel…

Detaylar

TSKB enerji verimliliği yatırımlarının finansmanıyla karbon salımını 2.4 milyon ton azalttı

Uluslararası piyasalardan sağladığı orta ve uzun vadeli fonlarla Türkiye’de enerji verimliliğine de önemli destekler veren TSKB, bugüne kadar sadece bu amaç için 80’in üzerinde projeye yaklaşık 655 milyon USD finansman sağladığını açıkladı. Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürü lebilir kalkınması için çalışan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), başta enerji verimliliği olmak üzere, sürdürülebilir temalı finansman destekleriyle dikkat…

Detaylar

Dünya Bankası iklim finansmanını iki kat artırdı

  Dünya Bankası, İklim Değişikliği Uyum ve Direnç Eylem Planı ile 2021-2025 mali döneminde doğrudan adaptasyon finansmanını 50 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı. Bu rakam, 2015-2018 mali döneminde elde edilenlerin iki katından fazla. Dünya Bankası iklim değişikliği ile mücadele için 50 milyar dolarlık yeni finansman planını açıkladı. Banka tarafından yayınlanan, 2021-2025 yılları arasını kapsayan İklim Değişikliği Uyum ve Direnç…

Detaylar

En değerli 500 marka arasında hiç Türk markası yok!

“Dünyanın En Değerli 500 Markası” araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 25 artıran “Amazon” liderliğini korudu. 188 milyar dolarlık marka değerine ulaşan Amazon’u, 154 milyar dolarla Apple, 143 milyar dolarla Google takip ederken, Türk markaları ilk 500’e giremedi Dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle “Amazon” olurken, markasını en iyi temsil eden…

Detaylar

Küresel perakende devleri arasında 3 Türk var!

Deloitte’un her sene merakla beklenen Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporu yayımlandı. Dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,53 trilyon ABD doları oldu. Raporda Türkiye’yi, listede yıllardır yer alan BİM Birleşim Mağazacılık AŞ, geçen yıl da listede bulunan Migros Ticaret AŞ ve bu yıl listeye ilk defa giriş yapan A101 temsil…

Detaylar

KOSGEB Teknoyatırım Yenilenerek Başvurulara Açıldı!

KOSGEB Kobi Teknolojik Ürün Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM’ın başvuru süreci başladı. Yenilenen destek sürecinde teknolojinin tabana yayılması ve ülkemizin ihracatının artması hedeflenmektedir. Programın destek limiti orta ve yüksek teknolojideki ürünler için 5 milyon TL’ye kadar destek verileceği açıklandı. İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan; KOSGEB…

Detaylar

Esnaf ve Sanatkâr Girişimcilere %50 faiz indirimiyle kredi

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıda 10 maddede özetlenmiştir. 1) 7161 Sayılı Kanun ile Kur farkının KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklenmesi Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununda, kur farklarının KDV’ye…

Detaylar