Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Nanobiyoteknoloji Laboratuarı Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çağrısı Açtı!

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) JRC Araştırma Altyapıları’ndan biri olan Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” başlığı altında bir çağrı açtı. Çağrıya, üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilmekte. JRC Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, Ortak Araştırma Merkezi olarak disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek için tasarlanmış son teknolojiyle donatılmış tesislere sahip. Anılan laboratuvarda, manomalzemelerin,…

Detaylar

EaSI Programı Teklif Çağrısı: “AB’nin Beceri Kazandırma Yolları Politikasının Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek”

EaSI Programı kapsamında “AB’nin Beceri Kazandırma Yolları Politikası’nın Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde “Beceri Kazandırma Yolları” politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir. Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel öğrenim koşullarının destekleneceği…

Detaylar

Tarım ÜFE endeks tarihinin rekorunu kırdı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı. Böylece Tarım-ÜFE yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı Şubat ayında üretim maliyeti en fazla artan ürün bir önceki aya göre marul oldu. Göbekli marulun maliyet artışı yüzde 31’i buldu. İkinci…

Detaylar

2591- TÜBİTAK- BIF Ortak Proje Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation – BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.…

Detaylar

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı, 07.03.2019 Perşembe günü itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir.  Program kapsamında toplam 15 milyon TL kaynağın tablodaki gibi kullandırılması planlanmaktadır. MALİ DESTEK PROGRAMLARI BÜTÇE…

Detaylar

2019 Yılı İŞKUR Teşvikleri

2019 yılında İŞKUR tarafından uygulanan İlave İstihdam Teşviki, İlave İstihdam Ücret Desteği, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik, Engelli İstihdamı Teşviki ve Asgari Ücret Desteği hakkında açıklama ve teşvik şartları 2019 Yılından Uygulamaya devam eden İŞKUR Teşvikleri İlave İstihdam Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci…

Detaylar

2019 MART – PROJE HİBE DESTEKLERİ

KOSGEB – KOBİGEL “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI  Proje Teklif Çağrısının genel amacı, imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek; imalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik,…

Detaylar

2019 Yılı SGK Teşvikleri ile İstihdam Seferberliği

İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılında 9 adet SGK Teşviki uygulanıyor. Hem Geriye Dönük hemde güncel ve cari dönem Teşvikleri ile sizde firmanızın personel maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. 2019 yılı SGK İstahdam Seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler. 1- Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma 2- Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay) (Mayıs 2019’a kadar) 3- Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en…

Detaylar

2019 yılı Sulama Sistemi desteği son başvuru tarihi 01.04.2019’a uzatıldı!

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemi Alım Desteği son başvuru tarihi ilgili Tebliğde (2017/48) yapılan değişiklikle 31 Mart 2019’a uzatılmıştır; Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şifahen alınan bilgi uyarınca ilgili Tebliğin 14. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan “Başvuru…

Detaylar

Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler Araştırma Projeleri

Değerli Araştırmacılar, ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası…

Detaylar