Yemeksepeti’nin market ürünleri servisi başladı

Yemeksepeti’nin market ürünleri servisi yapacak olan uygulaması Banabi hizmet vermeye başladı Yemeksepeti’nin market ürünleri teslimat servisi nihayet kullanıcıları ile buluşmaya başladı. Ocak ayının ilk günlerinde Yemeksepeti’nin anında teslimat servisi kurarak hızlı alışveriş uygulaması olan Getir’e rakip olmaya hazırlandığı, sonrasında ise Nisan ayında kullanıma sunulacak olan Yemeksepeti’nin anında teslimat servisi için bir viral kampanya başlatıldığı duyurulmuştu.   Şu an…

Detaylar

ICTurkey2019 Proje Pazarı Etkinliğine Kayıtlar Başladı!

“Ufuk2020 Programı’nda Türkiye – II. Aşama” projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da  “ICTurkey 2019” Uluslararası Proje Pazarı etkinliği düzenlenecek. Etkinlik aşağıda yer alan Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri çağrılarını ve ilgili yatay çağrıları hedeflliyor: 5G Next Generation Internet Big Data and Applications Digitising European Industry Smart Health and Care “ICTurkey2019” etkinliğine söz konusu…

Detaylar

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2019 Başvuru Çağrısı Açıldı

Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika diyaloğundan, eylem araştırmalarından, kapasite geliştirmeden, karşılıklı öğrenmeden ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli “Öğrenen Şehir” yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmaktan yararlanmayı amaçlamaktadırlar. Başvuru Süreci Başvuru sahibi şehirler, UNESCO GNLC web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurmalıdır. Form elektronik ortamda doldurulmalı ve…

Detaylar

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Kurumsal Hibe Başvuruları Açıldı

Kurumsal Hibe Programı kapsamında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimine destek vermek amacıyla kira, insan kaynağı, uzman desteği, seyahat gibi masraflarını içeren başvuruları kabul edilecek. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından geliştirilen kurumsal kapasite bileşeni ile desteklenen STK’lar belirleyecekleri öncelikler doğrultusunda 1 yıl süreyle;…

Detaylar

[ARBİS]TÜBİTAK – NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. TÜBİTAK-NRF Ortak Proje…

Detaylar

[ARBİS]İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 1. Çağrısı

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflenmektedir. Çağrı dokümanlarına ve çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye Belmont Forum internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir: tıklayınız. Başvurularda, iklim, çevre ve sağlık kesişim alanındaki sorunların araştırılması amacıyla disiplinlerarası ve son kullanıcı odaklı yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede…

Detaylar

Yurt Dışı Burslu Eğitim Alabileceğiniz Bölümler

Yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrencilerin en çok merak ettiği ve ilgilendikleri konuların başında burs imkanlarından faydalanıp faydalanamayacakları gelir. Zira yurt dışında okumak beraberinde belli başlı masrafları da getirir. Seçtiğiniz üniversiteden konaklamaya, eğitim için ek ödeneklerden el harçlığına ve yaşam masraflarına kadar bütçenize en uygun seçenekleri gözden geçirmeniz önemlidir.   Bugün İtalya, Almanya, İsviçre, Fransa…

Detaylar

ICGEB İşbirlikçi Araştırma (Collaborative Resarch Programme – CRP) Hibe Programı

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. Kimler Başvurabilir? Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik…

Detaylar

Çanakkale’de Start Up Programı Başvuruları Başladı

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan girişimciler için kuluçka programı olarak oluşturulan “Start Up” programı, Çanakkale ilinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülecektir. Kimler Katılabilir? Çanakkale Teknopark’da faaliyet gösteren girişimler (firmalar) program açısından uygun başvuru sahibidir.…

Detaylar

İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programı

Programın Öncelikli Konuları Teklif edilen projelerin hedeflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekir: Ayrımcılık ile ilgili stratejik davalama, Ayrımcılık içeren davaların izlenmesi ve raporlanması, Belli bir tematik alan üzerinden ayrımcılığın izlenmesi ve raporlanması (ırk, etnik köken, din veya inanç, cinsel yönelim vb. temelli ayrımcılık) Ayrımcılığın önlenmesine yönelik kampanya ve savunuculuk faaliyetleri, İl ya…

Detaylar