2020-2021 WRI Ross Center Prize for Cities Ödül Programı Açıldı

2020-2021 dönemi için WRI Ross Center Prize for Cities Ödül Programı Açıldı. Kentlerde Dönüştürücü Bir Etkiye Sahip İklim Projeleri için Son Başvuru Tarihi 7 Mayıs! İklim krizini ve dünyadaki eşitsizliği ele alan dönüştürücü kentsel girişimlere toplam 350,000 dolar verilecek. Ödül programı kapsamında kazanan projeye $250.000 ve geriye kalan dört finalistin her birine $25.000 ödül verilecektir…

Detaylar

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Teklif Çağrısı: Avrupa Hafif Sanayi İnovasyonu ve Teknolojisi (ELIIT) Projesi

COSME Programı, KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılmasını ve girişimciliğin teşvik edilmesini destekleyen bir programdır. Söz konusu program kapsamında KOBİ’ler ile yenilikçi paydaşlar arasında ortaklıkların geliştirilmesi ve arttırılmasını hedefleyen “ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project) Projesi” teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile yenilikçi ve yeni…

Detaylar

MARTERA 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir. Denizcilik alanında Avrupa araştırma…

Detaylar

ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açıldı!

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından “Public-Public Partnerships in the Bioeconomy” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 01/01/2023 tarihinde sona erecektir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. Projeye, 12 farklı ülkeden 16 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, SusCrop projesi…

Detaylar

[ARBİS]ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açıldı

    Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından “Public-Public Partnerships in the Bioeconomy” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 01/01/2023 tarihinde sona erecektir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. Projeye, 12 farklı ülkeden 16 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda,…

Detaylar

[ARBİS]2556 – Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Katarlı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir. Her bir proje için TÜBİTAK tarafından, Türk proje ekibine 5 Milyon Türk Lirası kadar, QNRF tarafından ise, Katarlı proje ekibine 750 Bin Amerikan Doları’na kadar destek sağlanacaktır. Ortak projeler yalnızca aşağıdaki tematik alanlarda desteklenecektir: Akıllı Ulaşım…

Detaylar

ERA-NET ICRAD (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği) Çağrısı

ERA-NET ICRAD (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği) projesi Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir Era-Net projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 19 ülkeden 28 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. Projede, halk sağlığına, çevreye ve ekonomiye fayda sağlayacak hayvan sağlığını ve refahını iyileştirme amaçlı bazı önemli salgınları ele alan translasyonel araştırma…

Detaylar

Avrupa Komisyonu Coronavirus Epidemiğine Karşı Çağrı Açtı

Avrupa Komisyonu Coronavirus Epidemiğine Karşı Çağrı Açtı Avrupa Komisyonu, Coronavirus salgınına karşı acil bir çağrı açmıştır. Kapanış tarihi 12 Şubat 2020 olarak belirlenen çağrıda, 2-3 Milyon Avroluk “SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic” başlıklı projeler desteklenecektir. Çağrı bütçesi toplamda 10 Milyon Avro’dur. İlgili çağrı linki

Detaylar

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 11. Proje Çağrısı Yayımlandı!

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 11. Proje Çağrısı resmi olarak yayımlandı.  Destek bütçesi yaklaşık 35 Milyon Avro olan çağrı kapsamında, “Büyük Yolcu Hava Aracı, Bölgesel Hava Aracı, Uçak Gövdesi, Sistem, Teknik Değerlendirme” aktiviteleri ile ilgili 31 konunun ve ilaveten daha esnek içerikteki 4 tematik konunun desteklenmesi planlanmaktadır. Çağrılar kapsamında havacılık teknolojileri, malzeme bilimleri, bilgi ve…

Detaylar

2020 ŞUBAT HİBE DESTEKLERİ

    TTGV: SANAYİ İŞLETMELERİNİN TEMİZ ÜRETİM, ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 2020 yılı çağrısını ilan etmiştir. Desteğin amacı, sanayi Kuruluşlarının iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştireceği faaliyetlere geri ödemeli mali destek sağlanmasıdır. Son…

Detaylar