Akademi ve Sanayiye Yönelik “2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı”

CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanındatecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanması, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenmesi hedeflenmektedir. Araştırmacılar projelerini Türkiye’de…

Detaylar

88. İzmir Enternasyonal Fuarı 2019 Başlıyor

Farklı sektörleri bir araya getiren ülkenin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, geçmişten bu yana dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri Türkiye ile buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 88.’si düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilere kültürlerarası etkileşim platformu sunmaya devam edecek. İzmir Enternasyonal Fuarı ticareti canlandırmanın yanı sıra, 10 gün süren etkinlikleriyle…

Detaylar

2019-2020 Pak-Türk Proje Başvuruları Açıldı

YÖK ve Pakistan Yükseköğretim Komisyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, akademik ve araştırma faaliyetlerinin, lisansüstü öğrenci ve öğretim elemanları hareketliliğini desteklenmesi ve Türk ve Pakistan yükseköğretim kurumları arasında yeni bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla, “Pakistan-Türkiye Araştırmacı Hareketliliği Burs Programı-2019” oluşturulmuştur. Pakistan’daki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının,  05.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar www.yoksis.yok.gov.tr üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir. Konuyla…

Detaylar

“Cities of the Future 2019 (CoF2019)” Uluslararası Proje Pazarı Kayıtları Açılmıştır!

TÜBİTAK tarafından 8 Kasım 2019 tarihinde Brüksel’de “Cities of the Future 2019 (CoF2019)” Uluslararası Proje Pazarı etkinliği düzenleniyor. Bu etkinlik Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk2020 Programı’nda Türkiye-II Aşama projesinin bir faaliyet idir. Etkinlik aşağıda yer alan Ufuk2020 Programı…

Detaylar

(Tarım ve Orman Bakanlığı): Tarımsal Yatırımlar ile Turizm vb. Kırsal alandaki diğer Ekonomik Faaliyetlere yönelik destek programı 2019 yılı çağrısı, son başvuru tarihi: 30.09.2019

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)” kapsamında “Tarıma Dayalı Yatırımlar” 2019 yılı çağrısı ilan edilmiştir. Bu destek programının amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin…

Detaylar

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesinin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre ilanda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanın yayım tarihinden (19 Ağustos) itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda hazırlanacak olan formlar üniversitenin web sayfasında bulunmaktadır. İlana ulaşmak için tıklayın.

Detaylar

COSME Teklif Çağrısı: Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması

Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı, 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için; Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi, Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması, Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Çağrı…

Detaylar

Ufuk2020 Programı Enerji verimliligi 2020 Yılı İlk Çağrıları Başvurulara Açıldı!

Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı Altında Yer Alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” “Tüketiciler Için Akıllı Temiz Enerji’yi ettik” ettik alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Bahsekonu çağrıların Altında 18 konu başlığında projeler desteklenecek OLUP, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu Yeni Bir odaklanır ve ele alınmıştır. Cardio ZAMANDA, kamu otoritelerini destekleme ettik tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını…

Detaylar

2019 Yılı Kutup Çağrıları Açıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 11.07.2019 tarihinde, “Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) (pdf) kapsamında yapılan işbirliği protokolünün amacı; belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan, söz konusu alanlarda çalışmaları olan araştırmacılar için destek mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesini, aynı zamanda ülkemizin Kutuplarla ilgili bilimsel…

Detaylar

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda…

Detaylar