Avrupa Parlamentosu Schuman Traineeships 2. Dönem Başvuruları Başladı

Buying Ambien Cr Online Avrupa Parlamentosu her yıl üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara Parlamento’daki çalışmaları keşfetmelerine ve faaliyetleri yakından tanımalarına olanak sağlamak amacıyla maaşlı ve maaşsız çeşitli staj imkanları sunmaktadır. Türkiye de AB adaylık statüsü içerisinde yer aldığı için staj olanaklarından yararlanabilmektedir. Schuman Stajı için gerekli nitelikler: 18 yaşından büyük olmak, Üniversite diplomasına sahip olmak, Dil yeterliliğine sahip olmak,…

link Detaylar

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başvuruları Açıldı

http://www.theentrepreneurpowerhour.com/privatemembers/hgxf5g8ie/ Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir? Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere beli​rli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka – üniversite – kamu ve özel sektör…

Detaylar

ABD Büyükelçiliği Kültürel Mirası Koruma Fonu AFCP 2020 Başvuruları Açıldı

link Ülkelerin kültürel miraslarını koruma çabalarını desteklemek ve ABD’nin diğer kültürlere olan saygısını yansıtmak amacı ile oluşturulan ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu 2020 (AFCP) için başvurular açıldı. AFCP Türkiye yarışması, kültürel alanların veya nesnelerin korunmasını ve tarihi, kültürel öneme sahip müze koleksiyonlarını, Türkiye’nin kültürel mirasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 26 Kasim 2019 Detaylı bilgi…

Detaylar

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni süreci kolaylaştırıldı.

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu programlar vasıtası ile hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan yeni ve yenilikçi bilginin üretimi ve daha da önemlisi nitelikli bilgi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu araştırmacıların, kendi…

Detaylar

[ARBİS]ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında 2019 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı

https://sagishrieber.com/k9ub32pm/   ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine…

Detaylar

EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri”

Buying Ambien In Mexico EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. EuroNanoMed III…

Detaylar

ERC-2020-CoG Çağrısı Açıldı

https://www.leshappyvintage.fr/?p=o49juiu9/ 657 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 343 proje fonlaması beklenen ERC Consolidator Grant 2020 (ERC-2020-CoG) çağrısı başvurulara açıldı. ERC-2020-CoG  çağrısına hazırlığınız esnasında TÜBİTAK tarafından oluşturulan ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’ndan (EBAG) yararlanabilirsiniz. Program kapsamında proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, mülakat eğitimi desteği ve seyahat desteği alabilirsiniz. Destek ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.…

Detaylar

COSME Teklif Çağrısı: Sürdürülebilir ve Döngüsel Bir Moda Endüstrisi için İnovasyon Uygulamalarının Hızlandırılması ve Ölçeklendirilmesi

https://cerwin.org/hagxgpyjzt/ Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan…

Detaylar

(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı): Ar-Ge ve/veya Yatırım ve İşletme Aşamalarını kapsayan Uçtan Uca Destek Programı, son başvuru tarihi: 22.11.2019

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında Makine Sektörü özelinde Öncelikli Ürünler Listesi yayınlanmış olup başvurular 3 Ekim 2019, Çarşamba günü açılan çağrı ile başlamıştır. Programın amacı, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaktır. Program amacına uygun…

Detaylar

ERC-2020-CoG çağrısı açıldı!

https://roborr.net/u8hnr7szt9/ 657 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 343 proje fonlaması beklenen ERC Consolidator Grant 2020 (ERC-2020-CoG) çağrısı başvurulara açıldı. ERC-2020-CoG  çağrısına hazırlığınız esnasında TÜBİTAK tarafından oluşturulan ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’ndan (EBAG) yararlanabilirsiniz. Program kapsamında proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, mülakat eğitimi desteği ve seyahat desteği alabilirsiniz. Destek ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.…

Detaylar