Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesinin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre ilanda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanın yayım tarihinden (19 Ağustos) itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda hazırlanacak olan formlar üniversitenin web sayfasında bulunmaktadır. İlana ulaşmak için tıklayın.

Detaylar

COSME Teklif Çağrısı: Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması

Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı, 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için; Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi, Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması, Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Çağrı…

Detaylar

Ufuk2020 Programı Enerji verimliligi 2020 Yılı İlk Çağrıları Başvurulara Açıldı!

Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı Altında Yer Alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” “Tüketiciler Için Akıllı Temiz Enerji’yi ettik” ettik alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Bahsekonu çağrıların Altında 18 konu başlığında projeler desteklenecek OLUP, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu Yeni Bir odaklanır ve ele alınmıştır. Cardio ZAMANDA, kamu otoritelerini destekleme ettik tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını…

Detaylar

2019 Yılı Kutup Çağrıları Açıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 11.07.2019 tarihinde, “Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) (pdf) kapsamında yapılan işbirliği protokolünün amacı; belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan, söz konusu alanlarda çalışmaları olan araştırmacılar için destek mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesini, aynı zamanda ülkemizin Kutuplarla ilgili bilimsel…

Detaylar

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda…

Detaylar

COSME Teklif Çağrısı: Kadın Girişimciler için Topluluk Oluşturulmasını Destekleme- WEgate Platformunun Oluşturulması ve Yönetilmesi

Kadın Girişimciler için Topluluk Oluşturulmasını Destekleme-WEgate Platformunun Oluşturulması ve Yönetilmesi teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrının iki genel amacı bulunmaktadır. Bunlardan biri geçmişte yürütülmüş olan ve yakın zamanda yürütülen girişimcilik faaliyetlerini temel alarak bir Avrupa kadın girişimciler topluluğu kurmak, bir diğeri ise kadın girişimcileri destekleyen paydaşları bir araya getirmektir. Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam…

Detaylar

Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında kurulmakta olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ve bu atölyelerin yanı sıra lise ve orta öğretim kurumlarının yaygın bir şekilde deney setleri kullanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, mikroişlemci/mikrodenetleyici geliştirme kartlarını, sensör birimlerini ve diğer yardımcı arayüz modüllerini içeren deney setlerine olan ihtiyacın yıllar içerisinde büyümesi beklenmektedir. Eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak…

Detaylar

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” , “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için  ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis…

Detaylar

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı Bilgilendirme Toplantıları Başlıyor

Avrupa Birliği Başkanlığınca uygulanan Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi teklif çağrısı 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Proje tekliflerinin 17 Eylül 2019 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde…

Detaylar

The Minor Foundation Hibe Programı 2019

The Minor Foundation sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak için yenilikçi ve deneysel iletişim önlemleri kullanan tüm projelerin finansal destek için başvuruda bulunabileceklerini belirtmektedir. Kurul, kamuoyunu etkilemede en büyük etkiye sahip olduğuna ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda siyasi desteği arttıracağına en fazla inandıkları projelere destek veriyor. 2019 Programı: Başvurular için son tarih: 9 Ağustos…

Detaylar