Sanayi Hamlesi Makine Sektörü Çağrısı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmıştır.  Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesi olan https://www.hamle.gov.tr adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden 22 Kasım 2019 tarihine kadar çevrim içi olarak alınacaktır. Detaylı bilgi için  tıklayınız

Ufuk2020 Robotik ve Yapay Zeka Bilgi Günü ve Proje Pazarı Düzenleniyor!

Ufuk2020 ICT alanı Robotik ve Yapay Zeka çağrıları kapsamında 26 Kasım 2019‘da Brüksel‘de bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik boyunca Avrupa Komisyonu ve euRobotics temsilcileri tarafından çağrılara katılmak için gereken tüm bilgiler detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Gün boyunca Avrupa Komisyonu temsilcileri, son başvuru tarihi 22 Nisan 2020 olan ICT-46-2020: Robotics in Application Areas and Coordination & Support – ICT-47-2020: Research…

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Zirvesi Başladı

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentörlük hizmetleri sunduğu BİGG ULUKOZA Hızlandırma Programı tekrar başlıyor. Girişimcilerin 200.000 TL’ye varan hibe desteğini alabilmeleri için TÜBİTAK 1512 2. Aşama başvurularına yönelik hazırlamaları gereken iş planı ve sunumlara yönelik eğitim ve mentörlük hizmeti BİGG ULUKOZA’da ücretsiz…

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) kapsamında ülkemize tahsis edilen fonların ve İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde hazırlanan “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” teklif çağrısı 07.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır. Başvuru rehberi için tıklayınız Detaylı bilgi için tıklayınız 

Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Açılmıştır!

Ufuk2020 İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Ham maddeler Alanı 2020 çağrıları 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurulara açılmıştır. Çağrı kapsamında karbonsuzlaştırma; iklim değişikliğine uyum, etki ve servisleri; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri; iklim değişikliği bilgi açıkları; döngüsel ekonomi; ham maddeler; yenilikçi şehirler gibi öncelikli konularda araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrının toplam bütçesi 376 Milyon Avro olarak…

Uluslararası Trans Fonu 2020 Başvuruları Açıldı

Uluslararası Trans Fonu (ITF), trans aktivistlerinden ve bağışçılardan oluşan katılımcı bir bağış fonudur. ITF, trans hareketinin kendi kendini örgütlenme ve trans insanların haklarını savunma kapasitelerini arttırmayı hedefliyor. Son başvuru tarihi: 2 Aralık 2019 Application Guidelines Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

Türkiye’nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı (ERA) Yol Haritası Yayımlandı!

Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı’yla (ERA) bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası hazırlanmıştır. İlgili yol haritasının, aşağıdaki öncelikler doğrultusunda Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesini geliştirerek, araştırmacıların dolaşımını ve Avrupa Birliği ile araştırma işbirliklerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Daha etkili ulusal araştırma sistemleri Ulus ötesi işbirliği ve rekabet (ulus ötesi işbirliklerinin…

Kültür Sanat Fonu Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında 2019 yılında ilk kez hayata geçirdiği Kültür-Sanat Fonu’nun başvurularını açtı. Kültür-sanat kurumlarının ve/veya çalışmalarında kültür-sanat faaliyetlerini kullanan sivil toplum kuruluşlarının projeleri veya kurumsal gelişimlerini destekleyerek kültür-sanat ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi geliştirmeye katkı yapmayı amaçlayan hibe programı kapsamında desteklenecek çalışmalar…

EFSA (European Food Safety Authority) call launch Supporting Food Safety Systems Future

Avrupa Komisyonu tarafından gıda güvenilirliği konusunda bir araştırma ve inovasyon platformu oluşturmak üzere geçen hafta bir çağrı yayımlanmıştır. Oluşturulacak olan bu platformun, araştırmaya yönelik çabaların; ulusal gıda güvenliği otoriteleri, ilgili AB kurumları, politika yapıcılar, bilim camiası ve sivil toplum tarafından koordine edilmesini kolaylaştıracağı ifade edilmektedir. Çağrının son başvuru tarihi 22 Ocak 2020 olarak açıklanmış olup ayrıntılı bilgiye EFSA’nın…