2019 Yılı İŞKUR Teşvikleri

2019 yılında İŞKUR tarafından uygulanan İlave İstihdam Teşviki, İlave İstihdam Ücret Desteği, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik, Engelli İstihdamı Teşviki ve Asgari Ücret Desteği hakkında açıklama ve teşvik şartları 2019 Yılından Uygulamaya devam eden İŞKUR Teşvikleri İlave İstihdam Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci…

2019 MART – PROJE HİBE DESTEKLERİ

KOSGEB – KOBİGEL “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI  Proje Teklif Çağrısının genel amacı, imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek; imalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik,…

2019 Yılı SGK Teşvikleri ile İstihdam Seferberliği

İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılında 9 adet SGK Teşviki uygulanıyor. Hem Geriye Dönük hemde güncel ve cari dönem Teşvikleri ile sizde firmanızın personel maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. 2019 yılı SGK İstahdam Seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler. 1- Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma 2- Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay) (Mayıs 2019’a kadar) 3- Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en…

2019 yılı Sulama Sistemi desteği son başvuru tarihi 01.04.2019’a uzatıldı!

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemi Alım Desteği son başvuru tarihi ilgili Tebliğde (2017/48) yapılan değişiklikle 31 Mart 2019’a uzatılmıştır; Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şifahen alınan bilgi uyarınca ilgili Tebliğin 14. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan “Başvuru…

Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler Araştırma Projeleri

Değerli Araştırmacılar, ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası…

2019-01-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir. Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata – bakım – stok masrafları azaltılabilmektedir. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hibe Programı Açıldı

Turkey Mozaik Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK); bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje fikirlerini kurumsal faaliyetlerini ve/veya gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2019-2020 döneminde ilk kez oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun başvuruları açıldı. Toplumsal Cinsiyet…